მიწოდება

მიწოდებისა და დაბრუნების წესები

მაქსი გაყიდული პროდუქციის მიწოდებას ახორციელეებს თავისი პარტნიორი კომპანიების საშუალებით. 

შეკვეთის განთავსებამდე მომხმარებელს საშუალება აქვს გაეცნოს მიწოდების ვარიანტებს, ტარიფებს და აირჩიოს მისთვის სასურველი პირობა:

80 ლარზე მეტი შეკვეთის მიწოდება თბილისის მასშტაბით ხდება უფასოდ.  

სტანდარტული მიწოდება თბილისში  – სამუშაო დღეებში 13:00 საათამდე განთავსებული შეკვეთების მიწოდება ხორციელდება იმავე დღეს 23:00 ამდე, ხოლო 13:00 საათის შემდეგ შემოსული შეკვეთები მომდევნო სამუშაო დღის 23:00 ამდე.
არასამუშაო დღეებში შემოსული შეკვეთების მიწოდება მოხდება მომდევნო სამუშაო დღის 23:00-მდე.

ექსპრეს მიწოდება (მხოლოდ თბილისის ცენტრალურ უბნებში) –  18:00 ამდე მიღებულ შეკვეთებზე  შეკვეთიდან 3 საათში. 18:00 ის მერე მიღებულ შეკვეთებზე, შემდეგი დღის 13:00 ამდე.

თბილისის გარეთ პროდუქციის მიწოდება ხდება 2-5 დღეში.

მშრალი საკვების ერთი ან მეტი ტომარის შეკვეთის შემთხვევაში მიწოდება ხორციელდება მეორე დღეს.

თუ მომხმარებელთან დაკავშირებულ მიზეზთა გამო ვერ ხერხდება შეკვეთის ჩაბარება, მყიდველს საშუალება ექნება მისთვის სასურველ დროს აიღოს შეკვეთა მაქსის ფილიალებში ან დამატებითი საფასურის სანაცვლოდ მოხდება პროდუქციის მიწოდება მომდევნო დღეებში.

პროდუქციის დაბრუნება:

მომხმარებელს აქვს საშუალება 5 დღის განმავლობაში უკან დააბრუნოს მათ მიერ შეკვეთილი პროდუქცია. ამისათვის დაცული უნდა იყოს შემდეგი პირობები:
  • სასაქონლო სახე არ უნდა იყოს შელახული
  • პროდუქტი არ უნდა იყოს დაზიანებული,
  • შეკვეთა უნდა დაბრუნდეს იმ ზომით, შეფუთვით, მოცულობით  და შიგთავსით რაც ჩაბარდა მყიდველს.

დაბრუნება შესაძლებელია განხორიელდეს სამი დღის განმავლობაში კომპანიის იურიდიულ მისამართზე ქ.თბილისი ონიაშვილის 31. თანხას დაბრუნება ხორციელდება 10 დღის ვადაში.